საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სამართლებრივ, ორგანიზაციულ და ეკონომიკურ პრინციპებს. 

კანონის მიზანი: სახელმწიფო შესყიდვებისთვის, აუცილებელი საქონლის წარმოების, მომსახურეობის გაწევისა და სამშენებლო სამუშაოს შესრულების სფეროში ჯანსაღი კონკურენციის განვითარება, რაც იწვევს სახელმწიფო სახსრების რაციონალურ ხარჯვას. აქვე უნდა აღინიშნოს რომ, სახელმწიფო ორგანიზაციების გარდა, ტენდერებს და ფასთა გამოკითხვებს ხშირად მიმართავენ კერძო სტრუქტურები. 

"ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" გთავაზობთ: 

  • შემსყიდველის მიერ განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან ანგარიშგებას; 
  • შესყიდვებთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაციასა და მონიტორინგს; 
  • სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებას; 
  • კანონით დადგენილი წესებით ტენდერის / ფასთა კოტირების გამოცხადებას; 
  • პრეტენდენტი ორგანიზაციების საკვალიფიკაციო მონაცემების ანალიზსა და წარდგინებას; 
  • პრედენდენტი კომპანიის შეფასებას; 
  • სატენდერო წინადადებების განხილვას, ანალიზსა და შეფასებას; 
  • ხელშეკრულებების მომზადებას შესყიდვების კანონის შესაბამისად; 
  • მომწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგს.
 
Previous შემდეგი
აუდიტი აუდიტორული შემოწმება - თქვენი ორგანიზაციის აღრიცვხისა და ანგარიშგების სისტემის დამოუკიდებელი ექსპერტ... ვრცლად
საგადასახადო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბე... ვრცლად
საბუღალტრო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა, კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის ... ვრცლად
სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სა... ვრცლად
საჯარო რეესტრი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.  მომს... ვრცლად
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტ... ვრცლად
იურიდიული კონსალტინგი კონსულტაციები სამართლებრივ საკითხებში ეხმარება კლიენტს უფრო კარგად გაერკვეს უამრავ მოქმედ კანონებსა ... ვრცლად
შეფასება "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრე... ვრცლად
იურიდიული მომსახურება იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურე... ვრცლად
   Akhvlediani Business Consulting © 2007 - 2013 www.akhvlediani.ge