"ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი. 

მომსახურებები: 

  • უკანონო მიწის ნაკვეთების დაკანონება და მისი შემდგომი რეგისტრაცია; 
  • ინდივიდუალური შენობა-ნაგებობის (კერძო სახლის) ლეგალიზება; 
  • ბინების, არასაცხოვრებელი ფართების, სხვენების, სარდაფების პრივატიზაცია; 
  • ბინების, სხვენების, სარდაფების პირველადი და შემდგომი რეგისტრაცია; 
  • მიწის პირველადი და შემდგომი რეგისტრაცია; 
  • ამონაწერის განახლება; 
  • ამონაწერში ხარვეზის შესწორება; 
  • ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივიდან ცნობა-დახასიათების, საინვენტარიზაციო გეგმის და საკადასტრო გეგმის გამოთხოვა; 
  • უძრავ ნივთზე უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება; 
  • ნასყიდობის, ჩუქების, იპოთეკის, გირავნობის, ქირავნობის და სხვა ხელშეკრულების მომზადება-დადება და მისი შემდგომი რეგისტრაცია (ნოტარიუსის გარეშე).
 
Previous შემდეგი
აუდიტი აუდიტორული შემოწმება - თქვენი ორგანიზაციის აღრიცვხისა და ანგარიშგების სისტემის დამოუკიდებელი ექსპერტ... ვრცლად
საგადასახადო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბე... ვრცლად
საბუღალტრო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა, კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის ... ვრცლად
სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სა... ვრცლად
საჯარო რეესტრი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.  მომს... ვრცლად
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტ... ვრცლად
იურიდიული კონსალტინგი კონსულტაციები სამართლებრივ საკითხებში ეხმარება კლიენტს უფრო კარგად გაერკვეს უამრავ მოქმედ კანონებსა ... ვრცლად
შეფასება "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრე... ვრცლად
იურიდიული მომსახურება იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურე... ვრცლად
   Akhvlediani Business Consulting © 2007 - 2013 www.akhvlediani.ge