იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურება ითვალისწინებს იურისტის მიმაგრებას ორგანიზაციაზე, რომელიც მომსახურებას ახორციელებს როგორც საკომუნიკაციო საშუალებებით, აგრეთვე ორგანიზაციაში ადგილზე მისვლით.

"ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს მაღალკვალიფიციური იურისტები დაგეხმარებიან:

 • აუცილებელი ხელშეკრულების გაფორმებაში და ხელშეკრულების შესრულების პროცესის მონიტორინგში; 
 • დაიცავენ თქვენს ინტერესებს (მინდობილობის საფუძველზე) როგორც კონტრაგენტებთან, ასევე მაკონტროლებელ ორგანოებთან და სასამართლოებში; 
 • გაგიწევთ კონსულტაციას ნებისმიერ იურიდიულ საკითხზე, მათ შორის საგადასახადო და საბუღალტრო სფეროში. 
 • იურიდიული პირის რეგისტრაციაში; 
 • უცხოური იურიდიული პირების ფილიალების და წარმომადგენლობების დაფუძნებაში; 
 • სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირების რეორგანიზაციაში, შერწყმა, გაყოფასა და ლიკვიდაციაში; 
 • სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანაში; 
 • საწარმოში წილობრივი მონაცემების შესახებ დოკუმენტებში ცვლილებების რეგისტრაციაში; 
 • ბიზნესის წარმოებისას სამართლებრივი რისკების ანალიზში; 
 • ყიდვა-გაყიდვაზე, ქირავნობაზე, იჯარაზე, იპოთეკაზე და სხვა მომსახურებაზე ხელშეკრულებების მომზადებასა და რეგისტრაციაში; 
 • მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღებაში. 

ჩვენი მომსახურების უპირატესობები:

 • ჩვენ ყოველთვის საქმის კურსში ვიქნებით არსებული პრობლემების შესახებ, ამიტომ უფრო ეფექტურად და სწრაფად გადავჭრით პრობლემას; 
 • ყველა თქვენს რთულ პრობლემას გადაწყვეტს არა ერთი კაცი, არამედ მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ჯგუფი.
 
Previous შემდეგი
აუდიტი აუდიტორული შემოწმება - თქვენი ორგანიზაციის აღრიცვხისა და ანგარიშგების სისტემის დამოუკიდებელი ექსპერტ... ვრცლად
საგადასახადო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბე... ვრცლად
საბუღალტრო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა, კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის ... ვრცლად
სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სა... ვრცლად
საჯარო რეესტრი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.  მომს... ვრცლად
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტ... ვრცლად
იურიდიული კონსალტინგი კონსულტაციები სამართლებრივ საკითხებში ეხმარება კლიენტს უფრო კარგად გაერკვეს უამრავ მოქმედ კანონებსა ... ვრცლად
შეფასება "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრე... ვრცლად
იურიდიული მომსახურება იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურე... ვრცლად
   Akhvlediani Business Consulting © 2007 - 2013 www.akhvlediani.ge