"ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბეგვრის საკითხებში.

საგადასახადო კონსალტინგი მოიცავს არა მხოლოდ დაბეგვრის ზოგადი მოდელის განსაზღვრას (თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის სახეების გათვალისწინებით), არამედ საგადასახადო დაგეგმვის საკითხებსაც, რომელიც წარმოადგენს ფინანსური დაგეგმვის განუყოფელ ნაწილს და აგრეთვე სხვა საკითხებს.

საგადასახადო კონსალტინგის ხელშეკრულების გაფორმების შედეგად პროფესიულ კონსულტაციებს მიიღებთ თქვენი ორგანიზაციის ბიზნესის სახეობის გათვალისწინებით. ჩვენი საგადასახადო კონსულტანტები უზრუნველყოფენ ინდივიდუალურ მიდგომას ყოველი კლიენტისადმი, მისი საქმიანობის სპეციფიკიდან და თითოეულ დარგში არსებული დაბეგვრის თავისებურებიდან გამომდინარე. საგადასახადო კონსალტინგის შედეგად თქვენი გადასახადები უფრო ზომიერი და თანაბარი გახდება, რაც საგადასახადო ტვირთის შემცირებასთან ერთად თქვენი კომპანიისთვის წესიერი გადამხდელის რეპუტაციას უზრუნველყოფს.

 
Previous შემდეგი
აუდიტი აუდიტორული შემოწმება - თქვენი ორგანიზაციის აღრიცვხისა და ანგარიშგების სისტემის დამოუკიდებელი ექსპერტ... ვრცლად
საგადასახადო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბე... ვრცლად
საბუღალტრო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა, კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის ... ვრცლად
სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სა... ვრცლად
საჯარო რეესტრი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.  მომს... ვრცლად
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტ... ვრცლად
იურიდიული კონსალტინგი კონსულტაციები სამართლებრივ საკითხებში ეხმარება კლიენტს უფრო კარგად გაერკვეს უამრავ მოქმედ კანონებსა ... ვრცლად
შეფასება "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრე... ვრცლად
იურიდიული მომსახურება იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურე... ვრცლად
   Akhvlediani Business Consulting © 2007 - 2013 www.akhvlediani.ge