გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

ბუღალტრული მომსახურება წარმოებს სტაციონარულად - ჩვენს ოფისში, რაც საშუალებას გვაძლევს მეტი ყურადღება დავუთმოთ ჩვენს სამუშაოს და ასევე, საჭიროების შემთხვევაში, ჩავრთოთ ჩვენი აუდიტორები წამოჭრილი საკითხების გადასაწყვეტად. 

პერიოდულად ხდება საბუღალტრო ჩანაწრების შიდა აუიდიტი, რომელსაც აწარმოებს "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ს აუდიტორები.  

ჩვენს კომპანიას გააჩნია შესაბამისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და დამკვეთს არ მოუწევს ბუღალტერიასთან დაკავშირებული დანახარჯების გაწევა. 

"ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" კლიენტის ყველა საქმიან ურთიერთობას შესაბამის ოფიციალურ ინსტანციებთან აწარმოებს დამოუკიდებლად.

 
Previous შემდეგი
აუდიტი აუდიტორული შემოწმება - თქვენი ორგანიზაციის აღრიცვხისა და ანგარიშგების სისტემის დამოუკიდებელი ექსპერტ... ვრცლად
საგადასახადო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" ხელშეკრულების საფუძველზე გაგიწევთ სრულ პროფესიულ კონსულტაციებს დაბე... ვრცლად
საბუღალტრო კონსალტინგი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი"-ს ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობაა, კონსულტაციები ბუღალტრული აღრიცხვის ... ვრცლად
სახელმწიფო შესყიდვები საქართველოს კანონი "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" განსაზღვრავს შესყიდვების განხორციელების ზოგად სა... ვრცლად
საჯარო რეესტრი "ახვლედიანი ბიზნეს კონსალტინგი" - 2009 წლიდან საჯარო რეესტრის ავტორიზებული მომხმარებელი.  მომს... ვრცლად
საბუღალტრო მომსახურება გთავაზობთ სრულ საბუღალტრო მომსახურებას საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტ... ვრცლად
იურიდიული კონსალტინგი კონსულტაციები სამართლებრივ საკითხებში ეხმარება კლიენტს უფრო კარგად გაერკვეს უამრავ მოქმედ კანონებსა ... ვრცლად
შეფასება "ახვლედიანი აუდიტ კონსალტინგი"-ში დასაქმებულია 7 აკრედიტირებული შემფასებელი, რომლებსაც გააჩნიათ აკრე... ვრცლად
იურიდიული მომსახურება იურიდიული მომსახურება (მართვა) – ორგანიზაციის რეგისტრაციიდან მის ლიკვიდაციამდე. იურიდიული მომსახურე... ვრცლად
   Akhvlediani Business Consulting © 2007 - 2013 www.akhvlediani.ge